Een moment geduld aub.

Stealth Wheels 2024

 – 5 jaar Garantie
 – 5 jaar Crash replacement
 – Levenslange garantie op spaakbreuk
1. After-Sales service

Stealth Wheels zorgt, mocht dit nodig zijn, ook voor een uitmuntende after-sales service.

Omdat de wielen door ons zelf worden gespaakt en dus een probleem aan het wiel onmiddellijk hersteld kan worden in ons bedrijf, kunnen wij snel reageren. U kunt het wiel bij ons afgeven of naar ons opsturen!

Garantie periode: op onze wielen geldt vanaf 2022 een garantieperiode van 5 jaar op het volledige wielset. Dit geldt vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Daarnaast geeft Stealth Wheels een levenslange garantie op spaakbreuk!

Stealth Wheels is niet aansprakelijk voor schadevergoeding, in bijzonder niet voor indirecte/niet rechtstreekse schade en gevolgschade.

Deze garantie doet geen afbreuk aan andere of uitgebreidere rechten die in het land van de koper van kracht zijn. De rechtbanken van Nederland zijn bevoegd. Het Nederlands recht is van toepassing.

2. Wat valt niet onder garantie?

Volgende zaken vallen niet onder garantie:

 • normaal onderhoud of slijtage door het gebruik van de onderdelen, 
 • ondeskundige montage,
 • ondeskundig of niet uitgevoerd onderhoud,
 • ondeskundig uitgevoerde reparatie,
 • aanpassing van het onderdeel
 • ondeskundig gebruik of misbruik,
 • onzorgvuldige behandeling,
 • leverings- of transportschade,
 • installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met het aangekochte product, 
 • elke schade of defect ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, aanpassingen aan wielen of onderdelen,
 • elke schade of defect ten gevolge van oneigenlijk gebruik zoals (niet beperkend): stunt rijden, trial, acrobatie of andere activiteiten waarvoor het aangekochte wielset niet geschikt is,
 • het wijzigen, vernietigen of verwijderen van het serienummer,
 • verwijdering stickers waardoor we niet kunnen aanwijzen dat deze wielen door in ons atelier gemaakt werden.
3. Meldingsplicht

Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te verergeren, de wielen niet te gebruiken en zo snel mogelijk het gebrek te melden bij uw dealer. Uiterlijk één maand na het vaststellen van het gebrek moet u de dealer op de hoogte brengen. Bij verzuim of te late melding zal met het verbergen van het defect rekening rekening worden gehouden bij het bepalen van de mate van vergoeding.

4. Garantie procedure/voorwaarden

De garantieafhandeling zal uitgevoerd worden door Stealth Wheels. 

Indien er naar uw mening sprake is van garantie, gelieve contact op te nemen met de dealer alwaar u het wielset heeft gekoch. Dit kan zijn via uw fietsenmaker, afhaalpunt of rechtstreeks via Stealth Wheels.

Gebreken die volgens Stealth Wheels onder garantie vallen zullen door een Stealth Wheels Service Center hersteld of vervangen worden. Als er een garantie-aanvraag wordt gedaan, zorg dan in ieder geval dat u de volgende gegevens kunt overleggen: 

 • Geldig aankoopbewijs op uw naam + identiteitskaart,
 • Type wielset,
 • Serienummer dat in de velg staat.
Demontage- , montage- en transportkosten van en naar Stealth Wheels of de dealer zijn voor rekening van de eigenaar. Als u ervoor kiest zelf een defect onderdeel te repareren of de reparatie laat uitvoeren door iemand anders dan een erkende dealer van STEALTH WHEELS, zonder de uitdrukkelijke toestemming van STEALTH WHEELS, zal de aansprakelijkheid in geval van schade, defect of verlies vervallen.
Let op: bij doorverkoop of niet opvolgen van onze gebruiksaanwijzingen vervalt de garantie!
Fabrikant/ leverancier Stealth Wheels service center
Naam:Eris Trading Nederland bv/ Stealth Wheels 't Peloton / Stealth Wheels service center België
Adres:Westkanaalweg 10e Kerkstraat 32
Plaats:2461 EC  TER AAR9111 Belsele
Telefoonnummer:+31 6 477 02 551+32 03 779 56 78
E-mail:info@stealthwheels.nlinfo@stealthwheels.be
E-mail:info@eristrading.nl
BTW-nummer:NL86.11.17.827.B01BE0647892692